Affiliate program

Affiliate z pozice partnera a získejte  provizi !

Vyzkoušejte si  affiliate z pozice partnera.
 
Doporučte systém Eshop www.gastroeu.cz  a získejte provizi za každou uskutečněnou  platbu.
 

JAK TO FUNGUJE?

Odkaz, který umístíte na svoje stránky, bude mít přidělený unikátní kód. Na základě tohoto kódu bude vždy jasné, který návštěvník přišel na naše stránky přes Váš odkaz .

Ve chvíli, kdy bude mezi naší firmou a návštěvníkem uzavřena smlouva, vám bude přičtena  provize.

Do hry vstupuje několik stran

 1. Zákazník, který nakupuje zboží nebo služby právě pomocí aktivity affiliate partnerů.
 2. Affiliate partner, který dělá aktivity, pomocí kterých doporučuje produkty inzerenta a získává za to provizi.
Affiliate marketing je tedy proces, který toto všechno spojuje dohromady.

Facebook

Facebook umožňuje sdílení affiliate odkazů na Vaši Timeline a v sekci Informace.

Timeline

Přejděte na svoji stránku.

Na začátku timeline, v části Vytvořit příspěvek klikněte na šedý text vedle vašeho profilového obrázku.

Přidejte affiliate odkaz, případně vhodný obrázek nebo popis, který uvádí link do širšího kontextu. Pod textem se zobrazí náhled cílové URL adresy.

Pokud vše vypadá v pořádku, klikněte na Přidat.

Podrobnější informace o úpravách URL adres a obrázků ve vašich příspěvcích naleznete v článku Centra nápovědy na Facebooku: Jak můžu na své Facebook stránce sdílet odkaz?

Informace

Klikací odkazy můžete také přidat do sekci Informace, pod Úvodních informaci. Zde můžete přidat své stránky a profily na jiných sítích, nebo další obsah, který zahrnuje affiliate odkazy.

Instagram

Na Instagramu jsou dvě místa, kde můžete umístit klikací odkaz – Instagram Bio a Instagram Story.

Instagram Bio

Instagram umožňuje uživatelům zveřejnit odkaz v této sekci, ale jste omezeni pouze na jeden odkaz.

Přejděte do svého profilu a klikněte na Upravit profil.
Přidejte odkaz do polička Web.
Pokud chcete sdílet odkazů víc, pomohou Vám nástroje jako LinkTree a Linkinbio.

Instagram Story Swipe-Up

Pokud máte na Instagramu firemní účet s více než 10 000 sledujícími, Instagram Vám umožní vložit odkaz do funkci Swipe Up ve Instagram příběhu.

Přejděte na svůj Instagramový kanál a kliknutím na ikonu kamery v levém horním rohu vytvořte Instagram příběh.
Uděláte to tak, že pořídíte fotku, video nebo přidáte již dříve vytvořený obsah z knihovny telefonu.
Po nahrání obsahu do Vašeho příběhu, klikněte na ikonu odkazu a přidejte affiliate odkaz.
Nezapomeňte do svého příběhu přidat výzvu k akci, aby Vaši sledující věděli, že mají použít funkci swipe up.

Upozorňujeme, že v systému je aktivována detekce podvodů, např. registrace vícero uživatelů ze stejného PC bude zablokována, provize za automatické klikání na odkazy nebo klikání na vlastní odkazy budou zamítnuty, provize za nákup přes vlastní doporučovací odkaz budou zamítnuty (affiliate není sleva), stránky, na které umístíte reklamu jsou průběžně kontrolovány a pokud zjistíme, že se snažíte získat provize podvodnými způsoby, vaše konto bude až do vysvětlení zablokováno.

Pokud budete dělat propagaci běžným způsobem, tak se vás tyto pravidla nedotknou.

Vyplácení provizí:

 • Minimální částka na výplatu je 1.000 Kč .
 • Vždy 15. den v měsíci vás budeme informovat emailem, zda jste si ke konci předcházejícího měsíce vydělali více jako výplatní minimum a máte nárok na výplatu.
 • V emailu dostanete přesnou sumu v „Kč“ schválených nevyplacených provizí
 • Tato časová prodleva je z důvodu poskytování zákonné záruky vrácení peněz 14 dní
 • Pro podnikatele: 
  • Provize vám vyplatíme po vystavení a doručení faktury na adresu naší firmy.
  • Cena provize je bez DPH (pokud jste plátce DPH, přidejte si k faktuře DPH).
  • Splatnost faktury je 30 dní (do 15. dne následujícího měsíce).
  • Pokud jste se Slovenska, můžete fakturu vystavit v EUR, ale musí tam být uvedena také cena v Kč a měnový kurz použitý na přepočet.
 • Pro nepodnikatele:
  • Provize vám vyplatíme po doručení podepsané žádosti o vyplacení provize,která Vám bude zaslána.
  • Placení příslušné daně z vyplaceného příjmu je plně na vaší zodpovědnosti

Dodržování zákonů

Jako podmínku k vaší účasti v programu souhlasíte s tím, že jakmile se zaregistrujete a stanete se účastníkem Affiliate Programu www.gastroeu.cz, budete dodržovat všechny zákony, nařízení, pravidla, nařízení, příkazy, licence, povolení, rozsudky, rozhodnutí nebo jiné požadavky jakéhokoli vládního orgánu, který má pravomoc, bez ohledu na to, zda tyto zákony platí nyní nebo nabydou platnosti později v průběhu doby, kdy jste účastníkem Affiliate Programu.

Bez omezení výše uvedené povinnosti souhlasíte s tím, že jako podmínku Vaší účasti v Affiliate Programu budete dodržovat všechny platné zákony, které řídí emailový marketing, včetně zákona protispamovou politiku.

Prostě ŽÁDNÝ SPAM – NIKDY a za žádných okolností…

Doba platnosti této dohody a Affiliate Programu gastroeu.cz

Dohoda započne přijetím Vaší žádosti o vstup do Affiliate Program a bude ukončena ukončením jednou ze zúčastněných stran. Buď Vy nebo gastroeu.cz může tuto dohodu kdykoli ukončit, ať už je k tomu jakákoliv příčina nebo není, a to tak, že druhé straně písemně (emailem) oznámíme ukončení spolupráce a dohody.

Po ukončení spolupráce, ať už je důvod jakýkoliv, je nezbytné, abyste okamžitě ukončili používání Affiliate systému a odstranili ze svého webu všechny odkazy vedoucí k prodejním stránkám  gastroeu.cz, stejně jako všechny naše ochranné známky a loga a všechny další materiály obsahující naše jméno nebo poskytované naším jménem, které mají souvislost s Affiliate Programem gastroeu.cz.

gastroeu.cz si vyhrazuje právo ukončit Affiliate Program kdykoli, kdy se k tomu rozhodne. Po ukončení programu gastroeu.cz vyplatí veškeré nevyplacené výdělky nad 1.000 Kč.

 

Ukončení Dohody

gastroeu.cz má podle svého uvážení právo kdykoli pozastavit nebo ukončit Váš účet a odmítnout všechny nebo jakékoliv současné nebo budoucí použití Affiliate Programu nebo jakékoliv jiné služby, které jsou poskytovány na gastroeu.cz

Takové ukončení služby bude mít za následek deaktivaci nebo vymazání Vašeho Affiliate účtu, stejně jako Vašeho přístupu k Vašemu účtu a propadnutí a vzdání se veškerých potenciálních nebo neplacených provizí na Vašem Affiliate účtu, jestliže byly získány prostřednictvím podvodných, nezákonných nebo příliš agresivní, sporných prodejních nebo marketingových metod.

gastroeu.cz si vyhrazuje právo odmítnout službu komukoliv a kdykoliv z jakéhokoli důvodu.

 

Vztah zůčastněných stran

Vy i gastroeu.cz jsme nezávislí podnikatelé a nic v této dohodě nedává za vznik žádnému společnému podniku, agentuře, franšíze, obchodnímu zástoupení nebo zaměstnaneckému poměru mezi zůčastěnnými stranami.

Nemáte oprávnění provádět nebo přijímat žádné nabídky nebo nás zastupovat a dělat rozhodnutí v naší nepřítomnosti. Zavazujete se, že nebudete dělat žádné prohlášení, ať už na Vašem webu nebo jiném, které by rozumně odporovaly jakékoliv části této dohody.

 

Omezení odpovědnosti

Nezodpovíme za nepřímé, zvláštní nebo následné škody (nebo ztráty příjmů, zisků nebo dat) vzniklé v souvislosti s touto dohodou nebo Affiliate programem, a to i v případě, že jsme byli upozorněni na možnost takových škod.

Dále náš souhrnný závazek vzniklý v souvislosti s touto smlouvou a Affiliate Programem nepřekročí celkové Affiliate provize zaplacené nebo splatné podle této dohody.

Odmítnutí odpovědnosti

Neposkytujeme žádné výslovné nebo předpokládané záruky ani prohlášení týkající se Affiliate Programu ani produktů prodaných v rámci tohoto Programu (včetně, bez omezení, záruk způsobilosti, obchodovatelnosti, neporušení nebo jakýchkoli předpokládaných záruk vyplývajících z výkonu, obchodování nebo obchodní využití).

Kromě toho se nedomníváme, že provoz Zivotbezhranic.cz bude nepřerušovaný nebo bezchybný a nebudeme odpovídat za následky přerušení těchto chyb.

Nezávislé vyšetřování

REGISTRACÍ DO AFFILIATE PROGRAMU GASTROEU.CZ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE  JSTE TUTO DOHODU PŘEČETLI A SOUHLASTÍŽE SE VŠEMI JEJÍM PODMÍNKAMI A STATĚMI.

UZNÁVÁTE, ŽE MŮŽEME KDYKOLIV (PŘÍMÝM ČI NEPŘÍMM ZPŮSOBEM) ZÍSKÁVAT ZÁKAZNÍKY ZA PODMÍNEK, KTERÉ SE MOHOU LIŠIT OD TĚCH UVEDENÝCH V TÉTO DOHODĚ. STEJNĚ TAK UZNÁVÁTE, ŽE MŮŽEME PROVOZOVAT WEBOVÉ STRÁNKY, KTERÉ JSOU PODOBNÉ NEBO DOKONCE KONKURUJÍ VAŠÍM WEBOVÝM STRÁNKÁM…

UZNÁVÁTE, ŽE JSTE NEZÁVISLE OHODNOTILI VÝHODNOST PARTICIPOVAT V AFFILIATE PROGRAMU GASTROEU.CZ A NESPOLEHÁTE SE NA ŽÁDNÉ ZÁVAZKY, ZÁRUKY ČI PROHLÁŠENÍ, KTERÉ SE ODLIŠUJÍ OD UVEDENÝCH V TÉTO SMLOUVĚ.

 

Arbitráž – Rozhodčí řízení

Jakýkoli spor související jakýmkoli způsobem s touto dohodou (včetně jakéhokoliv skutečného nebo údajného porušení této dohody), jakýchkoli transakcí nebo činností v rámci této dohody nebo vašeho vztahu s námi nebo některým z našich přidružených společností, bude předán důvěrnému rozhodčímu řízení, s výjimkou toho, jakýmkoli způsobem porušuje nebo hrozí, že porušuje naše práva k duševnímu vlastnictví, můžeme požadovat soudní příkaz nebo jinou vhodnou úlevu v jakémkoli státním soudu (a souhlasíte s neexkluzivní jurisdikcí a místem v těchto soudech) nebo jiným soudem příslušné jurisdikce.

Rozhodčí řízení podle této dohody se bude provádět podle pravidel, které převládají české rozhodčí asociaci. Rozhodčí rozhodnutí je závazné a může být zapsáno jako rozsudek na jakémkoli soudu příslušné jurisdikce.

V nejširším rozsahu povoleném rozhodným právem nebude žádná arbitráž podle této dohody spojena s rozhodčím řízením, na kterém se bude účastnit jakákoli jiná strana, na kterou se vztahuje tato dohoda, ať už prostřednictvím rozhodčího řízení, nebo jinak.

 

Další různé…

Tato smlouva se bude řídit zákony České Republiky bez odkazu na pravidla volby zákonů.

Tuto smlouvu nesmíte udělovat ze zákona ani jinak, bez předchozího písemného souhlasu. S výhradou tohoto omezení bude tato smlouva závazná vůči smluvním stranám, jejich nástupcům a přiřazeným osobám a bude jim vykonatelná.

Naše nedodržení Vašeho přísného plnění jakéhokoli ustanovení této Smlouvy nebude znamenat zřeknutí se našeho práva následně prosadit toto ustanovení nebo jakékoli jiné ustanovení této Smlouvy.

Neúspěch společnosti gastroeu.cz vykonávat nebo uplatňovat jakákoli práva nebo ustanovení smluvních podmínek nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení.

Smluvní podmínky tvoří veškerou dohodu mezi vámi a gastroeu.cz a upravují vaše používání služby a nahrazují jakékoli předchozí dohody mezi vámi a gatroeu.cz (včetně, ale bez omezení, jakýchkoli předchozích verzí smluvních podmínek).

 

 

Vložit komentář

Jméno
Email ( email není zveřejněn )
Váš příspěvek
opiště kód
antispam
     Více informací

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace